Име
Символ
N
N
Атомен номер
7
7
Група
15
15
Период
2
2
Блок
p
p
Изобилие в земната кора
0,002%
0,002%
Изобилие в вселената
0,1%
0,1%
Главни свойства
Атомна маса
14,0067
14,0067
Категория
Неметали
Неметали
Цвят
Безцветен
Безцветен
Радиоактивни
Не
Не
Кристална структура
Обикновен шестоъгълник
Обикновен шестоъгълник
Физични свойства
Плътност (g/cm3)
0,0012506
0,0012506
Фаза
Газ
Газ
Температура на топене
63,15 K | -210 °C | -346 °F
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Температура на кипене
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Топлина на сливането (kJ/mol)
0,36
0,36
Топлина на изпаряване (kJ/mol)
2,79
2,79
Специфичен топлинен капацитет (J/g·K)
1,04
1,04
Атомни свойства
Атомен радиус
56 pm
56 pm
Ковалентен радиус
71 pm
71 pm
Електроотрицателност (Скала на Полинг)
3,04
3,04
Йонизационен потенциал (eV)
14,5341
14,5341
Моларен обем (cm3/mol)
17,3
17,3
Топлопроводимост (W/cm·K)
0,0002598
0,0002598
Оксидационни държави
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Електронна конфигурация
[He] 2s2 2p3
[He] 2s2 2p3
Електрон на обвивка
2, 5
2, 5