Оганесон

118
Og
Група
18
Период
7
Блок
p
Протони
Electrons
Неутрони
118
118
176
Главни свойства
Атомен номер
118
Атомна маса
[294]
Mass Number
294
Категория
Благородни газове
Цвят
Неизвестно
Радиоактивни
Да
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
Кристална структура
Неизвестно
История
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
Електрон на обвивка
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Електронна конфигурация
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
Физични свойства
Фаза
Твърди
Плътност
13,65 g/cm3
Температура на топене
-
Температура на кипене
-
Топлина на сливането
Неизвестно
Топлина на изпаряване
Неизвестно
Специфичен топлинен капацитет
-
Изобилие в земната кора
Неизвестно
Изобилие в вселената
Неизвестно
The
Кредити за снимката: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54144-19-3
PubChem CID Number
Неизвестно
Атомни свойства
Атомен радиус
152 pm
Ковалентен радиус
157 pm
Електроотрицателност
-
Йонизационен потенциал
-
Моларен обем
-
Топлопроводимост
-
Оксидационни държави
-1, 0, 2, 4, 6
Приложения
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
293Og, 294Og