Кадмий

48
Cd
Група
12
Период
5
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
48
48
64
Главни свойства
Атомен номер
48
Атомна маса
112.411
Масов номер
112
Категория
Преходни метали
Цвят
Сребърен
Радиоактивни
Не
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Кристална структура
Обикновен шестоъгълник
История
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Електрон на обвивка
2, 8, 18, 18, 2
Електронна конфигурация
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
Физични свойства
Фаза
Твърди
Плътност
8.69 g/cm3
Температура на топене
594.22 K | 321.07 °C | 609.93 °F
Температура на кипене
1040.15 K | 767 °C | 1412.6 °F
Топлина на сливането
6.3 kJ/mol
Топлина на изпаряване
100 kJ/mol
Специфичен топлинен капацитет
0.232 J/g·K
Изобилие в земната кора
0.000015%
Изобилие в вселената
2×10-7%
A
Кредити за снимката: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
Номер на CAS
7440-43-9
Номер на PubChem CID
23973
Атомни свойства
Атомен радиус
151 pm
Ковалентен радиус
144 pm
Електроотрицателност
1.69 (Скала на Полинг)
Йонизационен потенциал
8.9938 eV
Моларен обем
13.1 cm3/mol
Топлопроводимост
0.968 W/cm·K
Оксидационни държави
1, 2
Приложения
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Нестабилни изотопи
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd