Скандий

21
Sc
Група
3
Период
4
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
21
21
24
Главни свойства
Атомен номер
21
Атомна маса
44.955912
Масов номер
45
Категория
Преходни метали
Цвят
Сребърен
Радиоактивни
Не
From the Latin word Scandia, Scandinavia
Кристална структура
Обикновен шестоъгълник
История
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
Електрон на обвивка
2, 8, 9, 2
Електронна конфигурация
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Физични свойства
Фаза
Твърди
Плътност
2.989 g/cm3
Температура на топене
1814.15 K | 1541 °C | 2805.8 °F
Температура на кипене
3109.15 K | 2836 °C | 5136.8 °F
Топлина на сливането
16 kJ/mol
Топлина на изпаряване
318 kJ/mol
Специфичен топлинен капацитет
0.568 J/g·K
Изобилие в земната кора
0.0026%
Изобилие в вселената
3×10-6%
Ultrapure
Кредити за снимката: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
Номер на CAS
7440-20-2
Номер на PubChem CID
23952
Атомни свойства
Атомен радиус
162 pm
Ковалентен радиус
170 pm
Електроотрицателност
1.36 (Скала на Полинг)
Йонизационен потенциал
6.5615 eV
Моларен обем
15.0 cm3/mol
Топлопроводимост
0.158 W/cm·K
Оксидационни държави
1, 2, 3
Приложения
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
Изотопи
Стабилни изотопи
45Sc
Нестабилни изотопи
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc